Peurakaira on
valtion liikelaitos Metsähallituksen hallinnassa oleva vanhojen metsien ja soiden muodostama erämaa Sodankylän ja Inarin rajalla. Liikelaitos Metsähallitus on luokitellut suuren osan Peurakairaa talousmetsäksi. Näin ollen alueen metsiä uhkaavat hakkuut. Peurakaira on Suomen suurimpia suojelualueiden ulkopuolella olevia hakkuiden uhkaamia luonnontilaisia ikimetsäalueita.

Peurakairan keskeisimmillä alueilla hakkuusuunnitelmat ovat toistaiseksi olleet jäissä Metsähallituksen ja Lapin paliskunnan* käräjöityä asiasta. Tahojen välillä tehty rauhoitus-sopimus päättyi vuoden 2003 lopussa, ja alueen kohtalo on nyt avoin.

27.10.2009 Sopimus säästää 35 000 hehtaaria arvokasta metsää Lapissa
– mukana myös suurin osa Peurakairan metsäerämaasta!


Astu metsään...* Saamelaisten kotiseutualueen (saamelaisalueen) eteläosassa sijaitseva Lapin paliskunta on Suomen kolmanneksi suurin paliskunta.
Valtaosa paliskunnan poroista on Vuotson kylässä asuvien saamelaisten omistuksessa.
Peurakaira on Lapin paliskunnan tärkeä laidunalue. Sen vanhoissa metsissä kasvaa runsaasti luppoa, joka on porojen talviravintoa.
Alueella on myös hyviä jäkälämaita.

Peura - poro, poron villi kantamuoto
Kaira - lapin erämaa. Viimeisiä kairoja viedään: yhä uudet tiet halkovat ikiaikaisia erämaa-alueita, hakkuut seuraavat perässä.

suomeksi in English sámegillii på svenska
Greenpeace