- Metsä-Lapin suojelemattomat metsäerämaat

- Tutkimus Lapin paliskunnan alueen luppolaitumista (pdf n. 1,6Mb)

- Inarin paliskunnat

- Saamelaiskäräjät
- Metsähallituksen hakkuut Inarin Muotkatunturin paliskunnassa
- LUMONET Suomen biologisen monimuotoisuuden tiedonvälitysjärjestelmä
- Greenpeacen metsäsivut Suomessa
- Greenpeacen metsäsivut maailmalla
- Suomen luonnonsuojeluliitto
- Luonto-Liitto

- Kansallismaisema.fi

------------------------------------------------------------------


http://weblog.greenpeace.org/metsa