Metsähallitus on valtion liikelaitos, jonka hallinnassa on suurin osa valtion metsä- ja maaomaisuudesta. Laitos tuottaa rahaa valtion
kassaan hakkaamalla hallinnoimiaan metsiä.

Laki Metsähallituksesta määrittelee Metsähallituksen tehtäviksi sen hallinnassa olevien luonnonvarojen ja muun omaisuuden kestävän ja tuloksellisen hoidon, käytön ja suojelun.

Suurin osa maamme vanhoista metsistä on Metsähallituksen hallinnassa.
Osa niistä on suojeltu, osa ei. Metsähallitus hakkaa luonnon monimuotoisuudelle
ja porotaloudelle arvokkaita metsiä osana normaalia toimintaansa.

Poronhoitolain mukaan valtion maata ei erityisesti poronhoitoa varten
varatulla alueella saa käyttää siten, että siitä aiheutuu poronhoidoille
huomattavaa haittaa. Valtionmetsien käyttö on avainasemassa porotalouden olosuhteissa, sillä suurin osa maasta ja metsistä pohjoisessa on valtion omistuksessa.

Metsähallituksen hakkuut ovat voimakkaasti heikentäneet laidunten
tilaa ja häirinneet poronhoitotyötä eri puolilla poronhoitoaluetta.
Niin saamelaisalueella kuin sen ulkopuolellakin poromiehet ovat viime
vuosina alkaneet vaatia oikeuksiaan, kun Metsähallituksen hakkuut
etenevät yhä uusille porojen laidunalueille, eikä kukaan kompensoi
poroelinkeinolle aiheutuvia menetyksiä.

Metsähallituksen hakkuista Peurakairassa vastaavat toimitusjohtaja
Jan Heino, jan.heino[at]metsa.fi, metsätalousjohtaja Hannu Jokinen, hannu.jokinen[at]metsa.fi, sekä aluejohtaja Tapio Pouta, tapio.pouta[at]metsa.fi.

Laitoksen toiminnasta vastaavat Maa- ja metsätalousministeriössä
johtaja Aarne Reunala, aarne.reunala[at]mmm.fi sekä ministeri Juha
Korkeaoja, juha.korkeaoja[at]mmm.fi

Lue lisää: http://www.greenpeace.fi/metsa