Päätehakkuu.fi? / Peurakaira.fi leat riegádan eaktodáhtolaš hálus govvidit ja muitalit boares vuvddiid birra. Päätehakkuu.fi?/Peurakaira.fi čuovvu Peurakaira guovllu dáhpáhusaid ja muitala ee. jagiáiggiid molsašumi. Mii boahtit maid vurkkodit dárkilit ođđa vuovdečuohppamiid váikkuhusaid luonddus.

Friijadáiddárat boares vuvddiid beales:
Govat: Hannu Paju (©HP) & Matti Snellman (©MS)
Videogovva & webdesign: Kirmo Kivelä

Govat jagis 2004 & 2005 ©-------------------------------------------
Peurakairas báikki alde: