Päätehakkuu.fi? [Slutavverkning.fi?] är ett projekt som har fötts av den fria viljan att dokumentera och presentera finländsk gammelskog. Sajten kommer att följa med händelser i Peurakaira-området och presentera bland annat årstidernas växlingar. Vi kommer också att dokumentera eventuella nya avverkningar och deras inverkan på naturen.

Konstnärer för gammelskogarna:
Fotografier: Hannu Paju (©HP) & Matti Snellman (©MS)
Video & webdesign: Kirmo Kivelä

Bilder från år 2004 & 2005 ©.-------------------------------------------

Starkt närvarande i Peurakaira: