Skogsvägar och avverkningsområden omringar Peurakaira-området i öst och väst. Vägar har byggts också inom själva området, men en stor del av dem har till all lycka inte använts för hyggen. Det sista vägavsnittet som leder in till kärnområdet i Peurakaira byggdes på 1990-talet. Vägen upphör i närheten av Sarviselkä på ungefär två kilometers avstånd från ödemarkens gräns i Hammastunturi.

Katramorosto-området öster om Peurakaira har redan fragmenterats till stora delar på grund av skogsavverkningar. Trots det kvarstår värdefull, enhetlig gammelskog. Själva kärnområdet i Peurakaira har tillsvidare besparats från hyggen.

Forststyrelsen har planerat avverkningar i Peurakaira-områdets centrala delar i Sarviselkä, Häntävasanpalo, Tämäkkä och östra delen av Katramorosto.

Den största delen av områdets skogar har redan klassificerats som så kallade ekonomiskogar, vilket möjliggör avverkningar.

Forststyrelsen har planerat att avverka 25 000 - 30 000 kubikmeter trä per år i området. Detta skulle innebära att skogarna i Peurakaira-Katramorosto skulle mätta skogsindustrins bottenlösa aptit på virke med endast 1-2 fullastade långtradare per dag. I praktiken skulle leveranserna medföra en skövling av åtminstone 500 hektar skog. Om vi beaktar avverkningarnas splittrande inverkan på skogen kan ett område på upp till 1000 hektar bli förstört på ett enda år. Peurakaira-Katramorosto-området inbegriper omkring 10 000 hektar skog som är viktig för renskötseln. Forststyrelsen skulle förstöra detta område på tio år. Områdets skogar har vuxit i naturtillstånd i tusentals år.