Det samiska Peurakaira. En av Finlands största urskogar utanför skyddsområdena. Betesmark för renar. Inkomstkälla. Urskog. Landskap. Historia och nutid. Ödemarksvandring. Inspirationskälla. Tillflyktsort. Svampskog. Hjortronmyr. Helgedom.

Välkommen till Peurakaira. Titta på bilden. Läs om områdets historia och nuläget. Bekanta dig med landskapen. Ta ställning.

Lapplands renbeteslag åtalade Forststyrelsen för planerna på att avverka skogarna i Peurakaira på hösten 1998. Träden markerades för avverkning i bl.a. Sarviselkä och Häntävasanpalo. Efter en grundlig inventering av skogarna och intensiva förhandlingar kom renbeteslaget och Forststyrelsen överens om att freda skogarna i Peurakaira för fyra års tid. Tack vare överenskommelsen i januari år 2000 drog Lapplands renbeteslag tillbaka sitt besvär från tingsrätten. Avtalet löpte ut vid årsskiftet 2003/2004. Nu är områdets öde öppet igen. Forststyrelsen har inte gett upp sina planer på att avverka skog i Peurakaira.


Här kan du öppna panoramabilder från Peurakaira. Bilderna kan rotera 360°.
Du behöver QuickTime Plug för att kunna titta på Panoramabilderna.
Obs! Firefox & Opera Quicktime 7).