Peurakairan-Katramoroston alue oli mukana Suomen luonnonsuojeluliiton ja Metsähallituksen välisissä keskusteluissa Pohjois-Suomen vanhojen
metsien suojelun täydentämisestä 2003-2005. Neuvottelujen aluksi
Metsähallitus esitti mm. Häntävasanpalon alueen ja Korkiatievanmaan
poistettavaksi keskustelujen piiristä. Nämä alueet kuitenkin ovat
luonnontilaista metsää satoja vuosia vanhoine mäntyvanhuksineen,
runsaine lahopuineen ja luppoineen.

Neuvottelut päättyivät 13.6.2005 keskeneräisinä Metsähallituksen yksipuolisella päätöksellä. Peurakaira jäi pois suojeltujen alueiden joukosta.


------------------------------------------------------------------

27.10.2009 Sopimus säästää 35 000 hehtaaria arvokasta metsää Lapissa
– mukana myös suurin osa Peurakairan metsäerämaasta!

7.2.07 Avoin kirje maa- ja metsätalousministerille
Tutkijat vetoavat luonnontilaisten metsien säilyttämisen puolesta

5.5.06 Raportti
Metsä-Lapin suojelemattomat metsäerämaat

13.12.04 Lehdistötiedote
Perinteinen poroelinkeino tarvitsee laidunmetsiä

13.12.04 Pressmeddelande
Traditionell renskötsel behöver betesmarker och gammelskogar

------------------------------------------------------------------


Ajankohtaista Inarissa
- kampanja laidunmetsien puolesta: http://weblog.greenpeace.org/metsa