13.12.04 Pressmeddelande
Traditionell renskötsel behöver betesmarker och gammelskogar

------------------------------------------------------------------http://weblog.greenpeace.org/forestrescue/